Formy reklam sieciowych

Wyróżnia się wiele rozlicznych rodzajów form reklamowych sieciowych. Wśród nich mowa na przykład o reklamie banerowej, która natomiast dzieli się na szereg rozmaitych wariantów. I tak można mówić o banerze tradycyjnym, boksie śródtekstowym, skyscraperze tradycyjnym, banerze pływającym, banerze rozwijającym się, do tego pop-up oraz pop-under, e-mailing, newsletter, akcje sponsorowane i szereg innych przekazów reklamowych.